Metua Tangaroa Daniel-Malietoa
Metua Tangaroa Daniel-Malietoa Board Chair
Ani Maea
Ani Maea Board Member
Naomi Fa'agalu
Naomi Fa'agaluBoard Treasurer
Puapii Ngatae Daniels
Puapii Ngatae Daniels Board Member
Numia Nooroa
Numia Nooroa Board Scretary
Josiah Teokotai
Josiah Teokotai Board Member